Năng lượng bền vững và năng lượng tái tạo trong tương lai hiện gắn liền với các khái niệm như Các nguồn năng lượng tái tạo, Hệ thống năng lượng thông minh, Số hóa, vân vân… cần được hỗ trợ và đảm bảo không chỉ bởi các công nghệ mới mà còn bởi chính các kỹ sư điện thế hệ mới. Dự án Erasmus + KA2 CBHE ESSENCE nhằm đóng góp vào việc đào tạo các chuyên gia cao cấp với trình độ và kỹ năng mới để đảm bảo quá trình chuyển đổi trong lĩnh vực năng lượng tin cậy, linh hoạt và bền vững hơn.

slider image

DỰ ÁN ESSENCE


Liên hệ

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG SES


Yêu cầu

CÁC CHƯƠNG TRÌNH SES


Ứng tuyển