CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ HỆ THỐNG ĐIỆN

Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

I Thông tin chung

 1. Tên chương trình bằng tiếng Việt: THẠC SỸ KỸ THUẬT ĐIỆN
 2. Tên chương trình bằng tiếng Anh: MASTER DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEERING
 3. Khoa/Bộ môn: Khoa Điện – Điện tử
 4. Văn bằng được cấp:

Thạc sỹ kỹ thuật

 1. Thời gian đào tạo: từ 1,5 năm đến 3 năm. Tổng số tín chỉ: 36 tín chỉ (tương đương 90 ECTs)
 2. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

II Mục tiêu của chương trình

 1. Mục tiêu tổng quát:

Chương trình đào tạo định hướng ứng dụng có mục tiêu và nội dung theo hướng phát triển kết quả nghiên cứu cơ bản, ứng dụng các công nghệ nguồn thành các giải pháp công nghệ, quy trình quản lý, thiết kế các công cụ hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đa dạng của con người.

 1. Mục tiêu cụ thể

Chương trình cung cấp giúp cho người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế. Học viên sau khi hoàn thành chương trình học này có thể sẵn sàng làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh yêu cầu trình độ cao và khả năng tư duy giải quyết vấn đề tốt. Học viên có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

 1. Kiến thức: 

Các kiến thức lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực Kỹ thuật Điện của chương trình giúp trang bị cho người học những thành tựu khoa học hiện đại thông qua các bài giảng và thực hành. Người học có cơ hội học tập các khóa học được cập nhật hiện đại hóa nội dung do dự án Erasmus+ ESSENCE biên soạn.

 1. Kỹ năng: 

Người học có thể liên tưởng và áp dụng các kiến thức lý thuyết vào hành động thực hành để giải quyết các vấn đề thực tế trong công nghiệp.

Người học có kỹ năng học tập suốt đời để tiếp tục phát triển bản thân trong sự nghiệp tương lai.

Người học có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm, trình bày được các ý tưởng và giải pháp cho các vấn đề cụ thể.

III. Cấu trúc chương trình

Chương trình Thạc sỹ Kỹ thuật Điện: 36 tín chỉ

 • Môn học chung: 3 tín chỉ (Triết học)
 • Môn học bắt buộc: 6 tín chỉ
 • Môn học tự chọn: 12 tín chỉ
 • Chuyên đề: 3 tín chỉ
 • Luận văn: 12 tín chỉ

Tuyển sinh:

Phòng Đào Tạo

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

Email: sdh@hcmute.edu.vn

Tel: +84 38 7221223