Tổng quan về dự án

Ưu tiên hiện nay của ngành năng lượng thế giới là thiết kế Hệ thống năng lượng thông minh (SES) góp phần triển khai phương pháp tiếp cận liên ngành tích hợp các thành tựu của công nghệ năng lượng và công nghệ thông tin. Ở Nga và Việt Nam, xu hướng này cũng nằm trong các chương trình Số hóa quốc gia. Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngành năng lượng đòi hỏi các chuyên gia có khả năng đáp ứng các thách thức và có khả năng hình thành, phát triển và triển khai các giải pháp sáng tạo trong điều kiện đa dạng. Khác với các quốc gia châu Âu đã và đang phát triển áp dụng công nghệ SES và tích hợp kiến thức và kinh nghiệm tương ứng của lĩnh vực này vào các chương trình giáo dục một cách nhuần nhuyễn trong vòng hai thập kỷ qua, các trường đại học tại Nga và Việt Nam phải đối mặt với thực tế là các công nghệ SES đang được các ngành công nghiệp đưa vào sử dụng rất nhanh chóng, tuy nhiên lại thiếu các chuyên gia SES có trình độ và quá trình hiện đại hóa nội dung đào tạo đang chậm hơn tốc độ phát triển của ngành. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng tại Nga và Việt Nam về kỹ sư thế hệ mới, dự án “Thiết lập chương trình giảng dạy hệ thống năng lượng thông minh trong các trường đại học Nga và Việt Nam” (ESSENCE) đã được thực hiện bởi liên danh gồm 3 trường đại học ở châu Âu, 5 trường đại học ở Nga và 2 trường đại học tại Việt Nam nhằm hiện đại hóa các chương trình đào tạo thạc sĩ hiện có và bổ sung các chương trình đào tạo thạc sĩ mới trong lĩnh vực SES theo cách đáp ứng yêu cầu và mong đợi của các bên liên quan chính, phù hợp với các yêu cầu của Hiệp ước Bologna và Khung trình độ Châu Âu (EQF) và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp.