Kết quả

Dự án đã đạt được những kết quả chính sau:

  • dựa trên khảo sát và phân tích 362 câu trả lời từ đối tác công nghiệp, 152 câu trả lời từ các cán bộ đào tạo và 1110 câu trả lời từ sinh viên, danh sách chuẩn đầu ra mong muốn và các môn học cốt lõi của Chương trình đào tạo ngành Hệ thống năng lượng thông minh (SES) đã được xác định;
  • chương trình đào tạo cốt lõi (sau đợt chuẩn hóa lần thứ hai) trong lĩnh vực Hệ thống năng lượng thông minh đã được đánh giá đồng cấp bởi các chuyên gia gồm tài liệu giảng dạy và học tập của chín khóa học (47 tín chỉ) và khóa đào tạo thực hành (4 tín chỉ) được cung cấp cùng với Hướng dẫn giúp đảm bảo sự tham gia sâu hơn của ngành đã được phát triển;
  • tất cả các khóa học đã được thí điểm và thực hiện tại các trường đại học thuộc Nga/Việt Nam với sự tham gia của 383 sinh viên trong các chương trình thạc sĩ, cũng như các chương trình đại học, chương trình trao đổi và thực tập, và các khóa học hè;
  • thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị giảng dạy (bao gồm các bảng thí nghiệm, phần cứng, phần mềm, sách, công cụ đa phương tiện, v.v.) được lắp đặt và sử dụng cho việc giảng dạy và học tập để thí điểm và vận hành các chương trình thạc sĩ mới hoặc chương trình thạc sĩ được hiện đại hóa tại các trường đại học đối tác;
  • hai chương trình thạc sĩ mới và bảy chương trình thạc sĩ đã được hiệu chỉnh tương thích với chương trình giảng dạy chính của ESSENCE và được triển khai tại các trường đại học Nga/Việt Nam trên 221 sinh viên.
  • Để duy trì việc thực hiện các chương trình mới và các chương trình cải tiến nói trên, ban dự án đã kiến tạo nên mô hình trường hè ESSENCE và các tài liệu giảng dạy liên quan (với hàm lượng 02 tín chỉ) để triển khai thử trường hè ESSENCE trực tuyến thu hút 78 sinh viên, 18 giáo viên và 5 công ty trong ngành;
  • các cán bộ giảng dạy của bảy trường đại học thuộc Nga/Việt Nam đã được đào tạo về phương pháp giảng dạy tiên tiến và xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với các yêu cầu của Hiệp ước Bologna và Khung trình độ chung châu Âu (EQF).
  • Để hỗ trợ các chương trình giáo dục và tăng cường việc làm cho sinh viên tốt nghiệp của chương trình, 30 thỏa thuận đã được ký kết với các doanh nghiệp ở Nga và Việt Nam;
  • 17 thỏa thuận về hợp tác hoặc/và trao đổi học thuật giữa các đối tác đã được ký kết;
  • trang web của dự án và các tài liệu quảng bá (bao gồm cả video quảng cáo hoạt hình) để phổ biến các kết quả của dự án và các chương trình mới thực hiện đã được phát triển.

Dự án mang lại lợi ích cho nhiều nhóm đối tượng ở các cấp độ khác nhau trong suốt thời gian diễn ra dự án và cả sau khi dự án kết thúc, bao gồm sinh viên tại thời điểm hiện tại và trong tương lai, chuyên viên của các trường đại học thành viên nói riêng, và hệ thống giáo dục đại học và doanh nghiệp nói chung.